Er ekki hægt að lækka þetta tré?

Er ekki hægt að lækka þetta tré?

Þessa dagana eru margir byrjaðir á vorverkunum, klippa runna og tré, hreinsa beð og taka til eftir veturinn. Gróður kemur í flestum tilfellum vel undan vetri, sérstaklega í grónum hverfum þar sem hávaxin tré mynda skjól gegn veðri og vindum og hlífa lágvaxnari og viðkvæmari gróðri. Í skjóli hávaxinna tegunda, svo sem greni, aspa og lerki, eru sumir meira að segja byrjaðir að rækta ávaxta- og skrauttré sem áður var talið óhugsandi að þrifist gætu á Íslandi. Samhliða aukinni stærð trjágróðurs hefur rými í nágrenni þeirra minnkað, útsýni skerst og skuggi aukist. Staðsetning hávaxinna trjátegunda getur verið óheppileg, m.a. þar sem menn vissu einfaldlega ekki hversu há og fyrirferðarmikil þau gætu orðið. Í slíkum tilfellum getur verið nauðsynlegt að fella tré en ákvörðun um slíkt úrræði getur oft verið erfið. Það er því ekki óeðlilegt að margir velti fyrir sér hvort mögulegt sé að lækka viðkomandi tré. Stytta toppinn og hliðargreinar þannig að birta og útsýni aukist.

Staðreyndin er að ekkert tré þolir IMG_6378 compað sagað sé í gegnum stofn eða stofna. Engin trjátegund getur lokað sári sem gengur þvert í gegnum stofn. Öll tré þurfa að geta lokað sárum til að koma í veg fyrir sýkingar í berki og viðarvef. Sár sem liggur þvert í gegnum stofn mun í öllum tilfellum stytta líftíma trésins verulega. Tré sem hefur verið lækkað mun leggja mikla orku í að loka sári og mynda nýjan topp, oft marga toppa. Af þessu leiðir að útlit trésins verður mjög óeðlilegt. Í mörgum tilfellum myndar tréð fjölda rótarskota til að reyna að bæta upp fyrir þann hluta sem fjarlægður var. Viðbrögð trésins við lækkun kallar á mikið viðhald. Einnig geta tré sem hafa verið skemmd með þessum hætti valdið hættu, m.a. þar sem nýir toppar hafa mjög litla festu á stofni og brotna auðveldlega í roki. Auk þess geta tré fúnað að innanverður og misst festu sem valdið getur því að tré fellur í heilu lagi með tilheyrandi slysa- og tjónahættu.

Svarið við spurningunni hér að ofan gæti því verið: „Já það 2014-04-23 11.56.44 comper hægt að lækka þetta tré en það mun valda miklum skemmdum á trénu, m.a. sýkingu, óeðlilegum vexti og styttri líftíma, viðhaldið mun aukast verulega og það getur skapast slysahætta af ástandinu, ef þú ákveður samt að lækka tréð geri ég ráð fyrir að þú munir láta fella það innan fárra ára“.

Þetta vita allir faglærðir garðyrkjumenn enda er þetta kennt ítarlega í öllum garðyrkjuskólum, bæði hérlendis og erlendis. Fjöldi fagtímarita og kennslubóka fjalla um þetta efni. Flestir garðyrkjumenn hafa séð þessa hluti með eigin augum og margir hafa þurft að fella tré sem voru skemmd með þessum hætti.

Þeir verktakar sem halda öðru fram en nefnt er hér að ofan eru því að öllum líkindum ekki faglærðir. Haldi þeir öðru fram er það vegna vanþekkingar, hugsanlega misskilnings eða að staðreyndirnar samræmist ekki þeirra hagsmunum.

 

Grein frá Horticum

 

 

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

Comments are closed.